INSTRUKTØREN

"Yoga er for meg en livslang reise, som følger med gjennom livets ulike faser"

Jeg er utdannet yoga- og meditationslærer

ved Kundalini Väst, Göteborg, under ledelse og veiledning av Wiveca Leuchovius og

Bhai Himat.


Siden 2010 har jeg vært fast ansatt som teaterpedagog ved Halden vgs., MDD. Gjennom mitt arbeid med elever over lang

tid har jeg hele veien ønsket å utvikle en tilstedeværende, sensitiv og lyttende metodikk. Vårt arbeid med kropp, pust og stemme er under konstant utvikling og forandring, og målet er å finne sin sanne vei. Våge å velge med sitt hjerte. Jeg er også skuespiller og sanger, og opplever at kompetansen på disse tre områdene utfyller hverandre svært godt, og gir trygghet i mitt arbeid.